Særlige tilbud
CONTAINEX  - Virksomhedsfilosofi

Virksomhedsfilosofi

Flad ledelsesstruktur og stort selvansvar

Vi er overbeviste om, at det er en del af menneskets natur at søge en mening og et mål i arbejdslivet, hvor man kan udfolde sin personlighed.

Den berømte østrigske neurolog og psykiater, Viktor E. Frankl, udtrykker det med følgende ord:

"Det er ikke det konkrete erhverv som sådan, men er op til os hver især, om det personlige og specifikke, der udgør det unikke ved vores eksistens, kommer til sin ret i arbejdet og dermed gør livet meningsfyldt eller ej."

(WALTER GROUP har støttet Viktor Frankl Zentrum i Wien siden grundlæggelsen i 2004. Den fremmer udbredelsen af Viktor Frankl's lære og teorier.)

 
Vores virksomhedsfilosofi er baseret på en kooperativ ledelsesstil og stor tillid til vores medarbejdere. De agerer så at sige som erhvervsdrivende med et stort selvansvar.

Også en aktiv familieånd hører til denne grundholdning og langvarige relationer til vores medarbejdere er derfor vigtige. Socialt ansvar anser vi for et væsentligt element for virksomhedens fortsatte succes.

 

Kulturel mangfoldighed og socialt engagement.

CONTAINEX bestræber sig på at få de bedste talenter fra alle Europas lande til virksomheden. Vi hilser den kulturelle mangfoldighed velkommen og støtter mange aktiviteter til pleje af sociale kontakter.

Vi stræber efter en sund livsstil og støtter vores medarbejderes sports- og fitnessaktiviteter.

Derudover tilbyder CONTAINEX alle medarbejdere og forretningspartnere en sund og økonomisk stærk privat virksomheds sikkerhed. Vi leverer produkter og serviceydelser af høj kvalitet til vores kunder i pagt med naturen og miljøet og ønsker dermed også at yde et vedvarende bidrag til den økonomiske velstand og det sociale sammenhold.

^ - Top
GREEN technology
GREEN technology Garanterede kvalitets- og miljøstandarder, iht. hvilke der vælges leverandører, indkøbes materiale, produceres og kvalitetskontrolleres.
Kontakt

Din kontakt til:

>

Dette website bruger cookies for at kunne sikre dig den bedst mulige brugererfaring. Ved at bruge websitet accepterer du at cookies gemmes. Du finder yderligere oplysninger på: Brugsbetingelser